Der er brug for mere indre bæredygtighed!

Mange ledere og ansatte er under pres . Vi har brug for at gentænke måden, vi bruger os selv på i arbejdslivet, så vi får overskud, innovationskraft og er langtidsfriske.

Videncenter for God Arbejdslyst har i 2022 lavet en undersøgelse blandt 524 repræsentativt udvalgte ledere: 

  • 59% oplever at der altid, ofte eller en gang imellem drives rovdrift på dem som ledere
  • 53% har oplevet sig stressede inden for de seneste 2 uger. Heraf oplever 60% at de har været kortluntede på arbejdet
  • 37% af lederne får for lidt søvn
  • 40% prioriterer sjældent eller aldrig pauser
  • 16% har ingen energi, når de går hjem fra arbejde

Den nationale sundhedsprofil fra marts 2022 tegner ligeledes dystre billeder af den mentale sundhedstilstand i den danske befolkning.

Fokus på indre bæredygtighed
Der er både vigtig livskvalitet i at sætte fokus på indre bæredygtighed, god økonomi for samfund og den enkelte samt en meget vigtig pointe ift. den vigtige fælles opgave vi har med at skabe bæredygtighed i verden. Skal vi lykkes med bæredygtighed i verden, må vi huske både de ydre og de indre aspekter.

FNs verdensmål
Men hvordan gør vi helt konkret? FNs verdensmål (SDG’erne) har gennem en årrække hjulpet organisationer og ledere verden over til at skabe konkrete handlinger i en bæredygtig retning. Og SDG’erne har nu fået en tvillling: IDG’erne. Det er 23 indre udviklingsmål (Inner Development Goals), udviklet af en gruppe svenske forskere og konsulenter henover 2021.

Formålet med IDG’erne er at accelerere arbejdet med bæredygtighed og at styrke vores langtidsfriskhed, overskud og innovationskraft. Det er vigtigt for både os selv, for arbejdspladserne og verden. Læs mere om IDG-initiativet her.

Udviklingsforløb, dialogkit og spil
Eva Damsgaard fra CAPIO CONSULT har udviklet dialogspillet ”Mind your Inner Development” og “Inner Development Dialogkit” – to forskellige veje til at bruge IDG’erne konkret i arbejdslivet. Hun tilbyder også i samarbejde med Kim Skovmand Fogh fra AGORA et udviklingsforløb for ledere: ”et ledelsesudviklingsforløb”>Led Stærkt – Bær Dygtigt”.

Inner Development Goals
Inner Development Goals består af 5 dimensioner og 23 kvaliteter og færdigheder, der kan bruges som nøgler til at lykkes med mere indre bæredygtighed.

Lyt med…
Du kan også lytte til historien bag initiativet i podcasten Bæredygtig Business fra april 2023 eller høre en podcast om indre bæredygtighed med Bjørn Uldall fra Re:Lead og Eva Damsgaard oktober 2023.