Hvad siger kunderne?

CAPIO CONSULT har gennem årene arbejdet med organisationer og virksomheder over hele landet.


Udvikling af kerneopgave, sammenhængskraft, fusionsarbejde mv.

”Eva evner meget hurtig at se og forstå ”tilstanden” i en organisation og sammensætte forløb og processer, der passer til den konkrete situation og kontekst, som organisationens ledelse og medarbejdere befinder sig i. Hun trækker på et bredt teoretisk bagkatalog, som hun med stor (og smittende) energi omsætter til læring igennem øvelser og dialog, hvor alle kan være med. Det giver en rigtig god forankring af de erkendelser, der opstår undervejs i forløbet for både ledere og medarbejdere. Vi har fået noget med og rykket os hver gang. Og selvom omdrejningspunktet for samarbejdet har været en udviklingsproces i organisationen har det også altid fungeret som et lederudviklingsforløb for mig. Jeg er hver gang blevet klogere på både organisation og ledelse efter et forløb med Eva.”

Christian Koch Ramsing

Administrationschef, Arkitektskolen i Aarhus

Konflikthåndtering

“Vi valgte at samarbejde med Eva om forløbet Klog på Konflikter på baggrund af 3 ting:
1)     Eva er forberedt til det ypperste både ift. det faglige indhold, hvor hun besidder en meget stor viden. Men også i forhold til vores organisation. Hun har virkelig sat sig ind i medarbejdernes hverdag, så de med det samme kan relatere sig til det, de bliver præsenteret for.
2)     Eva udstråler energi og power, som gør, at når hun er i rummet, smittes medarbejderne af det, og alle yder max.
3)     Hun udfordrer deltagerne konstruktivt, hvilket giver en ekstra læring, da de ”tvinges” til at komme omkring problemstillingen endnu engang.

Forløbet hos os, har givet medarbejderne et fælles sprog og en værktøjskasse, som de benytter, når der opstår konflikter i hverdagen. Skulle vi lave et lignede forløb, ville jeg booke Eva igen.”

Susanne Radich-Holde

HR-ansvarlig, Strategisk HR og udvikling, KONSTANT/NRGI

Kulturudvikling, arbejdsglæde og ledelsesudvikling 

“Jannik Falhof, Hans Christian Kjeldsen og jeg besluttede i 2016/17 at sige vores job op i Århus for at opbygge en lægeklinik sammen i Grenå. Der var meget på spil, bl.a. fordi vi har været nære venner i mange år. Det var meget vigtigt, at vi ville samme sted hen, og at vi ville bevæge os fremad med samme hastighed. Eva har spillet en afgørende rolle for, at vi er lykkes med projektet, og at vi i dag har en velfungerende klinik med et fantastisk arbejdsmiljø. Hun lærte os at arbejde bevidst med kultur som strategi. Det har vist sig, at være en effektiv måde til at styrke vores organisation og ledelsesudvikling. Vi har sammen med vores personale skabt en arbejdsplads, hvor arbejdsglæde, kvalitet og innovation præger tænkningen hos alle i organisationen. Eva møder altid velforberedt med et sprudlende humør og masser af energi. Hun er en dygtig underviser, facilitator og motivator. Jeg kan kun give hende mine allervarmeste anbefalinger.” 

Mogens Vestergaard

Medejer af Lægefællesskabet
1. sal, Grenå

Kultur: Forløb om det frygtløse analyseteam

“Hvordan etablerer man en kultur, hvor kollegaer med individuelle stærke fag-fagligheder kan udvikle sig til et team med en høj grad af psykologisk sikkerhed? Vi havde stor gavn af et skræddersyet forløb med Eva, hvor der både var teoretiske referencer og praktiske øvelser. Særligt temaet om feedback har efterfølgende vundet indpas, som en vigtig del af det daglige virke. Desuden kan alle i teamet nu bedre tale om de situationer, hvor kollegaer, som individer, oplever at skulle læne sig ud af en tryg faglighed for at imødegå andre hensyn.
Det har været vigtigt for vores udviklingsrejse. Eva var god til at tone sessionerne undervejs i forhold til, hvor vi var mentalt. Vi vil gerne benytte Eva igen, og vi kan klart anbefale andre at kontakte Eva for facilitering af teamudviklingsprocesser.”

Jacob Jensen

Chef for SDU Analytics,
Syddansk Universitet

Ledergruppeudviklingsforløb, teamudvikling m.v.

“Sammen med Eva bliver man klogere på sig selv, sin lederrolle, den organisation, man er en del af, og man lærer om de menneskelige og psykologiske dynamikker, der er i spil. Hun er fagligt enormt kompetent og altid skarp på de nyeste bevægelser og teorier indenfor menneskelig udvikling. Hun er helt eminent til at tilrettelægge, præsentere og facilitere en proces, som skaber resultater og bevægelser i alle, der deltager – en bevægelse der trygt, sikkert og lærerigt bringer een videre til en større forståelse, et større handlerum og lyst og mod på at bevæge sig videre. Hun er den trygge hånd i ryggen, som samtidig formår at udfordre. Jeg møder altid Eva i godt humør og med en sprudlende og smittende personlighed. Hun er nærværende, indlevende, nysgerrig, inspirerende – og en dygtig coach, fordi hun mestrer den aktive lytning og har en oprigtig interesse for dem hun arbejde for og med.”

Linda Ibsen

Kontorchef for HR og Organisation, Børn og Unge,
Aarhus Kommune

Fusionsarbejde, sammenhængskraft og tværgående digitaliseringsprojekt 

“Jeg har samarbejdet med Eva på flere projekter. Hendes arbejde har været ekstremt værdifuldt, fordi hun har evnen til at forstå organisationens behov og problemernes rødder på måder, der skaber let implementerbare løsninger både på kort og lang sigt. Jeg giver Eva mine allerbedste anbefalinger både ift. procesarbejdet, hun udfører, og resultaterne det afstedkommer.”

Andrea Carugati

Professor og Associate Dean for Digitalisering, Institut for Virksomhedsledelse,
Aarhus Universitet

Strategiudvikling, teamudvikling, fusionsarbejde, driftsledelse mv.

“Eva er lynhurtig og dygtig til at forstå de udfordringer, jeg har præsenteret for hende, og derefter har hun hjulpet mig med at nå mine mål. Hun slipper ikke opgaven, før både hun og jeg er tilfredse med resultatet. Eva har hjulpet mig med strategiudvikling, at få arbejdsprocesser skitseret og operationaliseret i en ny organisation og ikke mindst coaching i samarbejde.”

Annelli Sandbæk

Chef for Tværsektoriel Forskning og Udvikling, Steno Diabetes Center Aarhus

Det gode forældresamarbejde

”Først og fremmest, tusind tak for en rigtig god formiddag. Oplægget og øvelserne passede rigtigt godt ind i det, som jeg i et ledelsesperspektiv er optaget af, og jeg har også fået mange positive tilkendegivelser fra mit personale. Eksempler og modeller skabte gode dialoger, refleksioner og ”hands on”-værktøjer med det samme. Selvom du med sikkerhed har megen faglig viden og fagsprog, du kan sætte i spil, så formåede du på fineste vis at gøre muligt teoritungt materiale, let tilgængeligt og nemt at se sig selv og situationer i.”

CARSTEN BONDE BRAÜNER

DAGINSTITUTIONSLEDER, ÅDALENS BØRNEHUS

Kultur som strategi

“Eva har nu to gange holdt oplæg for ledernetværksgrupper om ”kultur som strategi”, og lederne går derfra med nye indsigter, refleksioner og konkrete tiltag, som de kan bruge med det samme ift. egen ledelse og organisation. 

Evas formidling er tydelig og overbevisende – og altid med et smil og glimt i øjet. Hun mikser et højt fagligt niveau, konkret erfaring og praktiske metoder, så det bliver umiddelbart omsætteligt for lederne. Hendes fine måde at lytte på og involvere lederne undervejs giver dem lyst til at gøre noget nyt. Og så får de sat spot på, hvor vigtigt kulturarbejde er i ledelse. Tusind tak!”

Ann Fagerdal

netværksdirektør, EGN
og  organisationskonsulent

APV workshop

“Jeg er simpelthen så glad for, at vi fik gennemført en APV sammen med dig, fordi det både er afsæt for at glæde os over vores team og for at gå i gang med de nye tiltag. Vi har rigtig meget gavn af workshoppen og de handlinger, vi besluttede. De nye mandagsmøder kører rigtig godt, og vi er gået i gang med at eksperimentere med ”to do-doing-done”-tavlen.”

Camilla Nissen Toftdal

SEKRETARIATSCHEF, Osteoporoseforeningen