Inner Development Dialogkit

Inner Development Dialogkit – et dialogkit, der fremmer indre bæredygtighed

Der er brug for mere indre bæredygtighed på mange arbejdspladser. Dels for at tænke kreativt, innovativt og have blik for de vigtige aspekter, der er brug for i en verden fuld af kompleksitet, forandringer og mange interesser. Og dels for at skabe arbejdsliv vi kan holde til, hvor vi er langtidsfriske, har overskud og kan tænke nyt og skabe de løsninger, fremtiden kalder på.

Hvis du vil fremme indre bæredygtighed i din organisation er udviklingssamtaler et stærkt greb til at flytte dig selv, dine medarbejdere og din virksomhed godt ind i fremtiden.

Eva Damsgaard og Caroline Ahlgren Tøttrup har iværksat projektet ”Inner Development Dialogkit”, der henover 2023 og foråret 2024 har til formål at udvikle afprøve og formidle et dialogkit, der kan fremme indre bæredygtighed. Vi ønsker med dialogkittet at styrke mod og kompetencer hos ledere til at holde 1:1-samtaler og udviklingssamtaler for medarbejdere, teams, grupper og lederteams, der reelt inspirerer, motiverer og skubber til vores færdigheder og mindset. Dialogkittet bringer bl.a. Inner Development Goals i spil, og målet er, at vi får ny energi i arbejdslivet.

Projektet er støttet af Velliv Foreningen, og Lederne Kompetencecenter, Videncenter for God Arbejdslyst hos Krifa og Bæredygtig Business er samarbejdspartnere.

I foråret 2023 har vi:

  • udviklet en prototype
  • afviklet afprøvnings- og træningsworkshops med 18 engagerede ledere og projektets samarbejdspartnere.
  • indsamlet både kvalitativ og kvantitativ feedback fra de deltagende ledere

En gruppe er nu i gang med en pilotafprøvning i egen virksomhed eller organisation. Når der er indsamlet feedback og erfaringer, færdigudvikles dialogkittet endeligt, og vi vil i efteråret 2023 afholde formidlingsworkshops og skrive artikler. Du vil også kunne hente dialogkittet på denne side, når det er færdigt.

Mere information

Vi afholder formidlingsworkshops i både Aarhus og København. Her vil du:
– få introduceret INNER DEVELOPMENT dialogkittet – intensionen er at fremme udvikling og indre bæredygtighed i de mange samtaler ledere løbende har
– afprøve dialogkittet og dele erfaringer med andre ledere
– blive klogere på Inner Development Goals initiativet og hvordan ledere kan arbejde med at skabe mere indre bæredygtighed på arbejdspladsen.

Kom med i Aarhus d. 21/11 kl. 9.00-11.30 – tilmeld dig ved at sende en mail til eva@capioconsult.dk.
Kom med i København d. 1/12 kl. 9.00 12.00 – tilmeld dig her.

Det er først til mølle og der er plads til 40 i Aarhus og lidt flere i København.

Video om Inner Development Dialogkit
Se også vores korte præsentationsvideo på linkedin.com