Velkommen

Har I brug for en indsats for at styrke ledergruppen eller medarbejdergruppen? En levende strategi eller en ny vision? Sammenhængskraft eller mere indre bæredygtighed? Det kan også være det er workshops om kommunikation, feedback og konflikthåndtering? Eller andet der understøtter jer i at løse jeres fælles opgave dygtigt og styrke jeres arbejdsglæde? 

Hos CAPIO CONSULT arbejder vi sammen med dig om at styrke din organisation og dit lederskab.

Vores ambition er at styrke ledere og organisationer i en foranderlig og kompleks verden, så de skaber velfungerende arbejdsfællesskaber med bedre trivsel, samarbejde og resultater.

Vi bringer viden om kommunikation, menneskelige relationer, mønstre i sociale systemer og organisationsudvikling i spil og udvikler viden sammen med dig og din organisation, så I sammen kan skabe de forandringer, I har brug for og bevæge jer i de retninger, I ønsker.

Det gør vi f.eks. med:

 • Kulturudvikling i organisationer
 • Ledelsesudvikling (vertikalt og horisontalt), individuelt og for ledergrupper
 • Udvikling af vision, kerneopgave og fællesskab i organisationer – både i og på tværs af sektioner/afd.
 • Strategiprocesarbejde og -implementering
 • Teamudvikling, samarbejde og sammenhængskraft
 • Individuelle udviklingssamtaler for ledere og medarbejdere
 • Arbejdsglæde, feedback og omgangstone
 • Konfliktopløsning og mægling

Vi kan mødes på:

 • Seminarer
 • Workshops
 • Forandringsforløb og uddannelser
 • Individuelle samtaler
 • Boostere eller inspirationsoplæg
 • Andre værdiskabende aktiviteter

… Selvfølgelig både virtuelt og fysisk