Blog

Her kan du læse tanker om ledelse, organisation og kultur fra Eva – også postet på LinkedIn.

HVAD ER “MODGIFTEN” til den stigende stress, udbrændthed og meningsløshed, og til det tempoet i det moderne højhastighedssamfund? Det er let at tro, at svaret er langsomhed, men den tyske sociolog Hartmut Rosa foreslår i stedet resonans.

Erhvervspsykolog Karina Solsø, formidler i denne artikel kort og klart Hartmut Rosas pointer. Og vækker artiklen her resonans, kan jeg også varmt anbefale Hartmut Rosas bog af samme navn.

EMPATISK LEDELSE GIVER VIGTIGE EFFEKTER…

Denne interessante Forbes-artikel beskriver klare resultater ift. innovation, engagement, fastholdelse, inklusion på arbejdspladsen samt følelsen af at kunne jonglere både arbejds- og familielivet.

Vi ved det jo egentlig godt, men det kan være helt rart at se det dokumenteret sort på hvidt… Og det er ekstra vigtigt at huske i denne post-coronatid, hvor mange skal vænne sig til hybride arbejdsformer, stadig tumler med følelser fra corona-hjemsendelse etc.

CULTURE EATS STRATEGY FOR BREAKFAST… så hvordan kan vi arbejde med kultur som strategi – og udvikle kulturen, så den understøtter alle i organisationen aktivt i det, man vil og skal sammen (vision og mission)?

Een af pointerne fra oplægget her var, at lederen er den primære kulturrammesætter. Reagerer en leder f.eks. ikke på hård tone på et møde, er det det samme som implicit at godkende den. Herunder ses Amy Edmondsons “survey measure” med de 7 udsagn, som bedst indikerer, om man har en kultur præget af psykologisk sikkerhed.

SELVLEDELSE = NAVLEPILLERI…?

Det er en vellevende myte, der fortjener at få et ordentligt los… For det afholder mange ledere fra at investere tid og opmærksomhed på deres egne værdier, overbevisninger og forholdemåder. Og det er en skam!!

Det er kongevejen til at skabe en kultur fuld af mod og handlekraft, at du kan se dig selv og de drivkræfter, du kommer med. At turde se på din egen frygt og tvivl, hvad der er svært eller får dig til at holde igen – eller at se på hvordan dine styrker og præferencer også har slagsider og faldgruber. På den måde styrker du dit eget indre kompas på bevidste måder – og derigennem kan du lede mere kompetent.

Al ledelse starter med selvledelse – hvordan går du til det? Vil du vide mere, er du meget velkommen. Vertikal udvikling har meget at byde på i den sammenhæng.

HVAD ER NØGLEN TIL AT SKABE RESULTATER I LEDELSE? 

Kasper Hjulmand peger på det at være autentisk: “Det er een lang rejse henimod hvem man er, og hvad man tror på… Det er vigtigt, tror jeg, at at man arbejder ekstremt meget med sin identitet. Hvem er du, hvad tror du på, dine overbevisninger om livet...” Han fortæller også, hvordan man som leder kan tænke integrativt, og på een og samme tid være visionær/ambitiøs/gå for at vinde OG være generøs…

Vil du blive klogere på det, du tror på, dine overbevisninger og hvordan du kan integrativt, har Robert Kegan (tidl. Harvard-professor) udviklet metoder til netop dette. Det kaldes også vertikal ledelsesudvikling og trækker på den Adult Development Teori, han har udviklet på basis af mange års forskning.

Se videoklippet med Kasper Hjulmand her

Foto: Go’morgen Danmark

VI BLIVER TIL I VORES RELATIONER… Det er min overbevisning, som jeg i tidernes morgen lærte af Kenneth Gergen og Bateson… Og samtidig former vi hele tiden vores liv med alt det, vi gør og ikke gør, tænker og ikke tænker, forstår og ikke forstår…

Nu er det sommertid, og det her kort ramte mig lige i hjertet, da det stod i en butik i et lille gammelt og charmerende fiskerleje. Jeg føler nemlig tit, jeg er heldig – og rammes ret jævnligt af lykkefølelser…

At være “født lykkelig” tror jeg egentlig ikke, man kan være – men snarere at man kan have overbevisninger, selvfortællinger og bevidsthed med sig, der gør, at man skaber mere af det, man tror på er vigtigt, giver mening og måske endda lykkefølelser…

Rigtig god sommer derude – nyd det og sørg for at præge ferien med det, der er mest betydningsfuldt ☀️

“AT SKABE MIT EGET LEDELSESRUM”… Det var det udbytte, der gik allermest igen, da Morten Novrup Henriksen og jeg i går afrundede hold 1 af forløbet “Ledelse på forkant” med både de deltagende ledere, deres ledere og chefgruppen.

At opbygge en god fællesskabskultur med trivsel, bevidst nærvær og strategisk involverering gik også igen mange gange. Mange var blevet bevidste om, ikke “bare” at være skaffedyr, der fikser alt selv – og optagede af betydningen af også at lede opad.

Det var en STOR fornøjelse at lytte til læring, eksperimenter og anbefalinger til ledelse!!

Tusind tak for godt samarbejde til Varde Kommune!!! Den organisatoriske forankring er af stor betydning!

DEN VERTIKALE DIMENSION i forandringsledelse – husker I den, når I skal lykkes med at komme godt tilbage på arbejdspladsen?

Den handler om den enkelte leders eget indre system med meningsskabelse, logikker, forforståelser, værdier, overbevisninger etc.

Jeg havde i dag og i forgårs fornøjelsen af at lave inspirationsoplæg om forandringsledelse og corona for to grupper af økonomichefer, og vi satte fokus på bl.a. dette.

Vil du vide mere, så sig endelig til…

EN LEVENDE STRATEGI – hvordan skaber man det? Fordelene er jo indlysende!! For en levende strategi giver så meget mening, at alle ansatte og ledere har den in mente hele tiden og bruger den aktivt.

Eet af de virkefulde aspekter i arbejdet er bevidst at udvikle en kultur, der matcher det man er sammen om og vil gøre af forskelle på ens professionelle felt!! Det styrker både motivationen, ejerskabet, fællesskabsfølelsen og sammenhængskraften.

I sidste uge arbejdede jeg med intet mindre end to organisationer om netop dette… Involverende strategiimplementering.

DEN INDRE BÆREDYGTIGHED – hvordan går det med den i arbejdslivet? Fremtidens leder har fokus på bæredygtighed både i arbejdsfællesskabet (det organisatoriske system), det indre system og i det store “system”, man skal gøre en forskel for og i.

I tråd med FNs verdensmål/SDG’er har en gruppe svenskere nu sat af og formulerer en række IDG’er (Inner Development Goals) for at styrke og udvikle den indre bæredygtighed.

De fordeler sig på 4 kategorier:
📍Thinking – cognitive skills
📍Agency – acting from the heart
📍Being – relationship to self and identifications
📍Relating- social skills

IDG’erne var forleden uge det fælles anker på en stor virtuel konference “Growth that matters” med workshops af Robert Kegan, Jennifer Garvey Berger, Amy Edmondson, Peter Senge, Otto Scharmer og mange flere.

Vil du vide mere, er du hjerteligt velkommen!!

STRATEGIIMPLEMENTERING – hvordan arbejder I med det?

På forløbet LEDELSE PÅ FORKANT integreres ledelsesudvikling og strategiimplementering – og vi har udviklet denne model, så lederne i Social og Sundhed får fælles og helt konkrete veje i arbejdet med at omsætte vision og mission – og ikke mindst at bruge kultur som strategi i arbejdet.

DET POSITIVT MODSATTE er ofte en øjenåbner, når du vil flytte dig… Vores hjerner tænker let i modsætningsforhold: En leder, der f.eks. er bange for at virke kontrollerende kan måske tænke, at løsningen på det vil være at give slip – eller fjerne sig. Men i mange situationer vil det ikke hjælpe efter hensigten. Når lederen fjerner sig eller giver slip, får medarbejderne heller ingen pejling fra lederen – og dermed melder trangen til kontrol sig igen hos lederen, der kan føle sig bekræftet i at vende tilbage til sin måde at udøve kontrol på. Så hvad er det positivt modsatte til kontrol? Måske løbende dialog? Måske nye klare roller med tydeligt ansvar og løbende opfølgning? Det kan også være noget helt tredje alt efter personerne og situationen.

Billedet er fra serien Exit på DR – en hæsblæsende fortælling 4 unge rigmænd. Den ene er her på vej ud af sit alkohol- og stofmisbrug… og får det positivt modsatte med fra det sted, han har opholdt sig…

Foto: dr.dk

SKAB MERE VÆRDI END DU TAGER – i din ledelse og organisation

Det er det overordnede princippet bag “Regenerative Leadership”. Det er en helheds- og bæredygtighedsorienteret tilgang, der tager afsæt i livets logik, natur og kultur. “Første skridt på vejen mod succesfuldt lederskab er derfor at forstå selve livets logik og integrere den i tilgange, strategier og hverdagen som bestyrelse, leder og medarbejder.” Det handler også om den indre bæredygtighed, hvor pauser, stilhed og fysisk kontakt til natur vægtes højt. Derfor skal du som leder dyrke en virksomhedskultur, der tillader jer at regenerere både fysisk og mentalt.

Denne artikel giver en overskuelig og fin intro til Laura Storms tanker. Laura er i øvrigt udnævnt Young Global Leader af World Economic Forum og ‘Worldchanger’ af Greenbiz.

Læs artiklen her.

Foto: Morten Svendsen, Lederstof.dk

KONFLIKT OPSTÅR LET... når forskellige værdier, opdrag, perspektiver og tilgange møder hinanden. Det vigtige er hvordan man møder det, hvad man gør – og ikke gør…

Deler her en Zetland-artikel om konflikt til inspiration – endda med Else Hammerich i centrum.

Har I brug for at blive klogere på konflikt i jeres organisation eller ledergruppe, tilbyder jeg både forløb, workshops og mægling. 

Foto: Zetland.dk

DET ER NU… du skal planlægge, hvordan du får medarbejderne godt tilbage – hvordan du sørger for at bruge de mange følelser, det sætter i gang på måder, der motiverer og giver energi i stedet for det modsatte. SNU-modellen giver dig en genvej i arbejdet – både til dig selv og til medarbejderne.

Forleden talte jeg med en gruppe ledende sygeplejersker om SNU-modellen, og de sagde bl.a:

”Når vi er i kontakt og mærker vores følelser, er vi bedre i stand til at reflektere. Jeg ser det som en styrke i mit lederskab”.

”Følelser og tanker hænger jo sammen og giver sig til udtryk i ens adfærd og handlinger”.

SEKS GODE BUD på hvordan du helt konkret via din ledelse opbygger en kultur med psykologisk sikkerhed i højsædet!! Som leder er du kulturrammesætter nr. 1 – uanset om du ønsker det eller ej! …og at arbejde bevidst med kultur som strategi, bringer helt andre klare resultater, f.eks. i form af mere arbejdsglæde, bedre trivsel, dygtigere samarbejde, mere innovation, bedre fastholdelse etc.

Læs artiklen her.

Foto: Harward Business Review

Derfor skal du arbejde med selvledelse… 💡

Foto: Mindcamp.dk