DIALOGSPIL: MIND YOUR INNER DEVELOPMENT

Nogle gange lærer vi bedre gennem leg, spil og refleksion. Og skal vi lykkes ned bæredygtighed i verden, må vi huske både de indre og ydre aspekter. Men hvordan arbejder vi med de indre aspekter?

CAPIO CONSULT har udviklet dialogspillet ”Mind your Inner Development” med afsæt i IDG’erne; 23 Inner Development Goals, der er udpeget af en gruppe svenske forskere og konsulenter som supplement til SDG’erne/FNs verdensmål.

Intensionen med IDG-initiativet er at gøre det muligt og overskueligt for arbejdspladser at sætte bæredygtighed på dagsordenen, også på de indre linjer. Helt konkret ønsker initiativgruppen at accelerere arbejdet med bæredygtighed og fremme trivsel, innovationskraft og overskud.

Med dialogspillet ”Mind your Inner Development” sættes de 23 indre udviklingsmål i spil i forhold til jeres udfordringer som organisation og ledere, så I får inspiration og idéer til konkrete veje i arbejdet.

Formålet med spillet er at udvikle og styrke de indre aspekter af bæredygtighed, herunder hvordan vi bruger os selv på bedre måder i (arbejds)livet. Dette så indre bæredygtighed styrkes i organisationer, hos ledere og ansatte.

Køb spillet her

Æsken med spillet indeholder:
– Introduktion til Inner Development Goals initiativet og spillet
– Spilleregler: 3 varianter til hhv. ledergrupper, til grupper og teams og “den hurtige”
– 5 instruktionskort
– Spilleplade
– 23 kort med 8 udviklingsspørgsmål bagsiden
– 2 notesblokke, så den enkelte fastholder læring

Link til bestilling
Spillet findes på dansk og på engelsk – de er ens, så du kan bruge dem samtidig, hvis du har grupper med flere sprog. Bestil de spil du ønsker via linket herunder. William Dams Boghandel sender det afsted hurtigst muligt.

Bestil det danske spil

Bestil det engelske spil

1 spil (4 pers.): 695 kr. + moms og fragt
3 spil (12 pers.): 1.950 kr. + moms
6 spil (24 pers.): 3.800 kr. + moms

Det kan spillet


Spillet kan bruges både individuelt, i ledergrupper, teams og afdelinger til at finde gode veje i komplekse opgave, udfordrende situationer eller lign. Vælger I at dele det, I arbejder med, kan det også styrke den psykologiske tryghed.

Det kan f.eks. give jer nye idéer og inspiration til at:
– finde veje i en kompleks opgave eller et stort fælles projekt, f.eks. hvordan I leder bæredygtighed helt konkret?
– skabe sammenhængskraft i jeres ledergruppe eller teams
– skabe mere trivsel og overskud på arbejdspladsen
– fremme en ny kultur
– lykkes med paradoksledelse eller en svær forandring

”I Børn og Unge i Herning Kommune er vi altid på jagt efter metoder, der kan fremme refleksion over egen praksis og særligt fælles refleksion over vores fælles lederpraksis. Med IDG-spillet har vi fået et redskab, der kan facilitere en sådan refleksion på en måde, der fordrer, at lederen forholder sig til sig selv i samspillet med den øvrige organisation/omverden. IDG-spillet har ydermere som ambition at understøtte regenerativ ledelse, hvilket i høj grad fortjener udbredelse.”
Louise Raunkjær, Direktør i Børn og Unge, Herning Kommune

“Spillet kan varmt anbefales til at stimulere dialoger om vigtige og meningsfulde udviklingsmål i ledergrupper og teams og til at belyse forskellige aspekter af den indre bæredygtighed i vores – for mange af os – fortravlede arbejdsliv”
Thomas Specht, Partner, MacMannBerg

Vi har i mange år haft som mål at have ledelsessparring på vores ledermøder, men er aldrig kommet godt i gang. IDG-spillet kan være en god hjælp og et godt pust til at få gang i den mere individuelle ledelsessparring. Måden det er struktureret på er simpel og lige til at gå til, og der er mulighed at komme vidt omkring. En super god måde at få stillet de rigtige spørgsmål om et emne, der får sat gang i de individuelle refleksioner. Afsluttende sætter det også gang i tankerne at få det hele fremlagt af en observatør. IDG-spillet var en god oplevelse, og jeg ser frem til at få prøvet det i mit ledelsesteam.”
Anders Pyndt, Daginstitutionsleder, Børnehuset Stjernen

Apropos bæredygtighed
Spillet er trykt cradle-to-cradle-certificeret i Danmark. Det er en certificering, der tager højde for hele produktets livscyklus, og som det ikke resulterer i noget affald. Det kaldes også cirkulær økonomi – du kan derfor principielt grave dit spil ned i køkkenhaven og plante jordbær oveni.